Qiongxin Kou / Yiyao Nie AW20 LFW Catwalk at Fashion Scout

Qiongxin Kou / Yiyao Nie AW20
Qiongxin Kou & Yiyao Nie fashion show at Fashion Scout Autumn/Winter 2020

Qiongxin Kou / Yiyao Nie Autumn/Winter 2020 catwalk show at Fashion Scout on Saturday 15th February 2020 at Victoria House London during London Fashion Week.

Qiongxin Kou / Yiyao Nie catwalk images for publication